Communicatie & Overleg

Er zijn veel activiteiten die goede communicatie noodzakelijk maakt. Verenigingsactiviteiten moeten voor overleg en besluitvorming worden voorgelegd aan de leden van de vereniging. Ook wordt de voortgang van lopende zaken besproken. De financiële onderwerpen besproken en ideeën medegedeeld voor goedkeuring.

Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld waar de leden hun inbreng hebben. Ook is de medewerking van leden noodzakelijk. Niet alleen het bestuur maar alle leden hebben een taak om de verenigingsactviteiten te laten voortgaan.

Twee maal per jaar is een leden vergadering waarbij belangrijke zaken door het bestuur aan al haar leden worden medegedeeld. Voor bepaalde zaken hebben leden inspraak voordat een activiteit wordt geïntroduceerd.

Maar voor een veilige en gestructureerde verenigingsduik kan men niet zonder eerst goed met elkaar te communiceren.