Het Bestuur

Om de verenigingsactviteiten in goede banen te leiden is een Bestuur noodzakelijk. Het bestuur werkt volgens de bij de notaris vastgestelde reglementen. Regelmatig zorgt het bestuur voor bijkomsten waarbij de verenigingsleden uitgenodigd worden en inspraken hebben. Het Bestuur heeft de vereniging aangemeld bij een notariaat. De notaris heeft de statuten en het huishoudelijk reglement opgenomen in het notariaat.

Een andere taak van het bestuur is het zorgen dat er jaarlijks nieuw leden worden gewerft. Hiervoor zijn jaarlijkse introductiedagen.

Onder supervisie van de instructeurs kunnen nieuwe aspirant leden kennis maken met de duiksport.