Veiligheid

Duiken is een mooie en veilige sport als men zich maar aan een aantal spelregels houdt.
De vereniging, OSVV Aquaböck, heeft deze spel- en veiligheidsregels hood in het vaandel staan. Verenigingsduiken vinden, bij meer dan zes personen, plaats onder deskundige begleiding van een duikleider. Dit is een persoon die overzicht houdt voor wat betreft de veiligheid van het duiken.

Is duiken moeilijk?

Kun jij je nog herinneren dat je de eerste keer op een fiets zat. Dat was zeker in het begin moeilijk. Na enig tijd ging het van zelf, duiken hoeft dus niet moeilijk te zijn. Het feit dat enkel in Nederland vele duizenden mensen de duiksport al dan niet professioneel beoefenen, toont aan dat duiken makkelijk te leren is. Vereiste is wel, dat men redelijk goed kan zwemmen.

In de opleiding die je gaat doorlopen zal jij je een aantal duiktechnieken en duikvaardigheden eigen moeten maken - in combinatie met theoretische kennis - om adequaat te kunnen reageren op eventuele gevaren die zich onderwater kunnen voordoen. Dit gebeurd onder deskundige begeleiding van instructeurs en ervaren duikers.

Hoe gevaarlijk is duiken?

Duiken brengt net als veel andere sporten en/of activiteiten, bepaalde risico's met zich mee. Het is dan ook zeer gevaarlijk om te gaan duiken zonder een opleiding te hebben gevolgd. Met duiken is het wat dat betreft net als met autorijden: je gaat zonder rijopleiding immers ook niet met het volste vertrouwen achter het stuur zitten.

Tijdens de opleiding wordt ruimschoots aandacht besteed aan veiligheid in relatie tot veiligduiken.

Met name hoe gevaarlijke situaties vermeden kunnen worden en hoe men het hoofd koel houdt in geval van nood. Wie de regels van het duiken op de juiste wijze naleeft, loopt bij sportduiken dan ook niet meer gevaar dan bij een andere sport. De handleiding voor veilig duiken is het veiligheidsreglement van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).

Als je zonder een degelijke opleiding snorkelt of duikt ben je een gevaar voor jezelf en anderen. Snorkelen of duiken is niet iets dat je in een paar weekendlessen kunt aanleren. Om een goede duiker te worden is het ontwikkelen van vaardigheden een belangrijke voorwaarde om later met je buddy zelfstandig te kunnen duiken. Alle opleidingen worden gegeven door onderwatersportvereniging OSVV Aquaböck.

Tijdens de introductie introductiedagen zul je een aantal formulieren moeten invullen. Je zult je door middel van een inschrijfformulier opgeven door het formulier bij de secretaris en/of penningmeester in te leveren.
Een goede gezondheid is hierbij een belangrijke voorwaarde. De fysische en fysieke omstandigheden vereisen een goede lichamelijk en geestelijke gezondheid. Het is dus noodzakelijk dat je vooraf aan je opleiding een duikmedisch onderzoek ondergaat om te kijken of je veilig kunt starten met jouw opleiding. De NOB stelt namelijk deze keuring verplicht wil je in buitenwater kunnen duiken.