Nederlandse Onderwatersport Bond

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond, en verzorgt haar opleidingen naar de richtlijnen van deze organisatie